Rådgivning

Vi har en gedigen erfarenhet och kunskap av de frågor som uppkommer i ägarledda företag och kan därmed erbjuda en heltäckande och kvalificerad rådgivning och ett väl utvecklat kontaktnät där bland annat advokater, försäkringsrådgivare samt skattejurister ingår. Vi kan därmed erbjuda en heltäckande och kvalificerad rådgivning.

Rådgivning som vi erbjuder

  • Beskattning av aktieutdelning och aktieförsäljningar i fåmansföretag
  • Upprättande av deklarationer för såväl privatperson som företag
  • Omstruktureringar
  • Generationsskifte
  • Mervärdesskatt
  • Skatteprocesser