Våra tjänster

Vi hjälper dig med revision & rådgivning av:

  • Nationella och internationella koncerner
  • Ägarledda företag
  • Startup- eller tillväxtföretag
  • Ideella och icke vinstdrivande organisationer
  • Bostadsrättsföreningar

Samtliga revisorer verksamma vid Conseil är medlemmar i branschorganisationen FAR vilket säkerställer professionalitet, integritet och hög kvalitet i vår revisions- och rådgivningsverksamhet. I genomförandet av våra uppdrag arbetar vi utifrån era behov och vi efterlever alltid de lagstadgade och yrkesetiska krav som ställs på revisorer. 

Hur kan vi hjälpa er? 

Kontakta oss