Om oss

Conseil Revision är en revisionsbyrå med fokus på er som företagare, vare sig ni är små eller stora. Våra kunder är alltifrån mindre enmansföretag till stora koncerner verksamma inom vitt skilda branscher såsom industri, tjänsteproduktion, förvaltning av värdepapper och fastigheter. En gemensam nämnare för våra kunder är att det är företagen själva som är bäst lämpande att bedöma vad som tillför deras verksamhet värde och hur de ska driva företaget framåt. Det vi kan bidra med, oavsett om det rör sig om enklare ekonomifrågor eller skattefrågor av mer komplex natur, är en professionell och personlig rådgivning.

Conseil Revision består av fyra auktoriserade revisorer samt flertalet anställda som arbetar med revision, redovisning och rådgivning.

Samtliga revisorer verksamma vid Conseil är medlemmar i branschorganisationen FAR vilket säkerställer professionalitet, integritet och hög kvalitet i vår revisions- och rådgivningsverksamhet. I genomförandet av våra uppdrag arbetar vi utifrån era behov och vi efterlever alltid de lagstadgade och yrkesetiska krav som ställs på revision.